Látogatók

Oldalainkat 103 vendég és 0 tag böngészi

A POLGÁRMESTERI PROGRAM

Azt hiszem az önkormányzatiság történetének legváltozatosabb 5 éve vár az újonnan megválasztott képviselő-testületre Vereben. Az önkormányzati választások után egyértelmű számomra, hogy településünk lakói a változások mellett tették le voksukat.

„Ha azt akarod, hogy a környezeted megváltozzon, akkor a változást magaddal kell kezdeni!” - ennek a szellemében szeretném a jövőben polgármesteri munkámat, illetve a település életét szervező munkámat végezni.

Önkormányzatunk legfontosabb feladata, hogy kötelező feladatait megfelelő szinten a következő években is ellássa.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. rendelkezik a helyben biztosítható kötelező közfeladatokról, ezek:

1. településfejlesztés, településrendezés
2. településüzemeltetés
3. közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló intézmények elnevezése
4. egészségügyi alapellátás
5. környezet - egészségügy
6. óvodai ellátás
7. kulturális szolgáltatás
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
9. lakás- és helyiséggazdálkodás
10. hajléktalan ellátás
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár elhárítás
12. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok
13. kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása
14. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás
15. sport, ifjúsági ügyek
16. nemzetiségi ügyek
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása
19. hulladékgazdálkodás

A kötelező feladatok ellátását a helyi rendeleteink, határozataink következetes végrehajtásával kívánom megvalósítani.

Véleményem, csak az az Önkormányzat tud felszínen maradni, amelyik a helyi értékek ismeretére, azok továbbvitelére szervezi programját. Sajnálatos, de a választási eredmény tükrében azok az értékek, melyek mentén végeztük az elmúlt két évtizedben munkánkat, választóink számára nem képeznek követendő értéket, és változásra van szükség.

Úgy gondolom, mivel számomra mindig „Vereb volt az első”, most is így kell lennie, és teret kell engednem a változást akarók kezdeményezéseinek. Eddig Vereb életét meghatározó aktivisták bejelentették számomra, hogy készek a hátralépésre, és szívesen lesznek a továbbiakban résztvevőként élvezői a település életének. Ezeket a döntéseket tiszteletben tartom és ígérem, az újonnan belépő aktivistáknak az Önkormányzat alkalmazásában álló csekély (6 fő) létszámú dolgozóinkkal ott leszünk mellettük minden ránk osztott munkában.

Önkormányzatunk munkáját az elkövetkező években is a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal fogja segíteni.

Önkormányzatunk gazdálkodása, fejlesztése szempontjából kiemelt feladat hárul továbbra is a Pénzügyi Bizottságra. A Bizottság jóváhagyása nélkül e tárgyban a Képviselő-testület határozatot nem hozhat, éppen ezért úgy tartottam volna egészségesnek és igazán bizonyítottnak a településért érzett közös munka vállalását a választási eredmény tükrében, ha ezen Bizottság elnöki teendőt Cséve Szandra Bettina látja el. A Bizottság döntésének végrehajtását elsőrendű feladatomnak fogom tartani, így kötelezőnek tartom magamra nézve a Bizottsági tagok döntését és Kiss Renáta elnöki megbízását.

Az alpolgármesteri tisztségre hagyományoknak megfelelően a legtöbb képviselői szavazatot kapó Varjas Tímeát javasoltam. Köszönöm neki, hogy elfogadta a felkérésemet, a közös munka sikeréért mindketten mindent meg fogunk tenni.

A település-fejlesztés projekt ötleteiről és megvalósításának forrásairól is közösen kell döntenünk. Folyamatban levő pályázatunk a ravatalozó építésére beadott pályázat. Legfontosabb fejlesztési területnek még mindig az utak, járdák rendbetételét tartom, de kész vagyok más javaslat elfogadására.

Nagyobb falat a település belvízrendezésének teljes kiépítése, mely csak állami támogatással valósítható meg a település anyagi helyzetének ismeretében. Amíg ez a közel 500M Ft-os beruházás nem készül el, mindig problémánk lesz egy-egy kiadós esőzés után.

Pályázatainkat ez idáig helyben a Képviselő-testület tagjai által írtuk. Ha ezt a feladatot nem tudjuk tovább vinni, 20%-kal is megemelkedhetnek fejlesztésünk költségei.

Ismételten felhívom mindenki figyelmét arra, amit minden programomban leírok: a település minden verebié. Nem a polgármesteré, nem a képviselőké, hanem minden lakosé. Olyan lesz, amilyenné az itt élők teszik. A változás minden egyes lakónkban benne van! Kész vagyok változni, várom az ötleteket, segítőket a várva várt változtatásokhoz! Minden megoldható közösen. Ha akarjuk, ha készek vagyunk dolgozni érte és meg tudjuk teremteni pénzügyi forrásait!

Vereb, 2019.10.29.

Kurcz Mária
polgármester

E-ügyintézés

E-ügyintézés

Keresés