Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben

Látogatók

Oldalainkat 299 vendég és 0 tag böngészi

Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Vereb Község Polgármesterének 5/2020. (V.25.) határozata az 1/2020.(III.15.) határozat visszavonásáról

Vereb Község Polgármestere a döntéshozatal körülményei kapcsán az alábbiakat rögzíti.

2020.03.11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

Fentiekre tekintettel Vereb Község Polgármestere az alábbiakat rögzíti:

1. A Gárdonyi Óvoda Verebi Tagóvodájában rendkívüli szünet elrendeléséről szóló 1/2020.(III.15.) határozatomat a mai nappal visszavonom.

2. Felkérem a jegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg, a megfelelő tájékoztatást rendelje el.

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Vereb, 2020. 05. 25.

Kurcz Mária
polgármester

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

E-ügyintézés

E-ügyintézés

Keresés