Látogatók

Oldalainkat 118 vendég és 0 tag böngészi

Képviselő-testületi ülés

Tisztelettel meghívom Vereb Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2020. szeptember 23-án (szerda) 17.30 órakor tartandó
rendes nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 2477 Vereb Fő út 10.

A nyilvános ülés napirendi témái:

1. Beszámoló a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2019. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

2. Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletmódosítása
Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

3. Vereb Község Önkormányzata és a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztató
Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

4. Fedezet biztosítás a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére cafeteria juttatásra
Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

5. Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata 3. függelékének módosítása
Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

6. Beszámoló az önkormányzati a 2019. évi adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról
Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

7. Beszámoló a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi munkájáról
Előterjesztő: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

8. Javaslat a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetének módosítása tárgyában
Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

9. Verebért Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

10. Verebi Katolikus Egyházközség támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

11. A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár beszámolója a könyvtárellátási szolgáltató rendszerről
Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

12. A költségvetés, a pénzügyi beszámoló, valamint a pénzügyi szakmai tevékenységről szóló beszámoló közzétételi módjának tudomásul vétele
Előterjesztő: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

13. A verebi víziközmű szolgáltatás ivóvíz- és szennyvíz ágazat 2021.-2035. közötti időszakára vonatkozó gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

14. A Verebi Értéktár Bizottság 2020. évi I. félévi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

15. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékok támogatásáról
Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

16. Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2013. (VII.10.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

17. Javaslat a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Társulási Megállapodása V. számú módosítására
Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

18. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról
Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

Vereb, 2020. szeptember 15.

Tisztelettel:
Kurcz Mária
polgármester

E-ügyintézés

E-ügyintézés

Keresés