Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben

Látogatók

Oldalainkat 72 vendég és 0 tag böngészi

Vereb–Vál–Gyúró–Etyek új úthálózati elem tanulmánytervének bemutatása

A mellékelt térképen bemutatott nyomvonal változatra 2021. május 5. és 2021. május 15-e között várjuk észrevételeiket, javaslataikat!

Kérjük, véleményüket elektronikusan az önkormányzati e-mail címére (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)  vagy postai úton az önkormányzat címére (2477 Vereb, Fő út 10.) küldjék!

 Az eredeti dokumentumok letölthetők itt:

Tanulmányterv
Térkép

 Előzmények:

 A Pannónia Szívében a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács (VVVTFT) számos fejlesztést valósított meg az elmúlt időszakban. A teljesség igénye nélkül Bicske környéki fejlesztéseket (Pannónia Szíve I. és II. üteme) 3.716.000.000 Ft értékben, mely többek között a Bicske-Etyek-Tarján kerékpárút kialakítását, Etyeken a szőlészeti-borászati központtal kapcsolatos fejlesztéseket, Etyeken a Svábház felújítását, Magyar-kút és környékének fejlesztését tartalmazta.

Pannónia Szíve fejlesztések III. ütemében 858 millió forint forrást került felhasználásra Tarján – Bajót (Péliföldszentkereszt) közötti kerékpárút nyomvonalának előkészítő munkáira,  Csabdiban a Szent László-patak mederrendezéséhez csatlakozó gyalogút megvalósítására, az 1. sz. főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból szükséges kerékpárút építése, kerékpáros alagút kivitelezésére Mányon, Etyeken útburkolás, Öreghegyen közút és buszparkoló építésére.

A Kormány az 1740/1209. (XII.19.) határozatával döntött „a Pannónia Szíve Program keretében a Váli Örökség turisztikai célú fejlesztéséről”. A Pannónia Szíve Fejlesztési Program 2017. tavaszán nevesítette először a Vereb–Vál–Gyúró–Etyek új úthálózati elemet.

A Vereb–Vál–Gyúró–Etyek út, mint új úthálózati elem szerepe kiemelt jelentőséggel bír a Pannónia Szívében, tekintettel arra, hogy a térségben lévő települések közvetlen kapcsolatát fogja megteremteni. Segíteni fogja a térség, mint turisztikai központ fejlődését és a helyben élők szolgáltatásokhoz való hozzáférését. De segíteni fogja a munkába, az iskolába járást, a járási hivatali ügyintézést, de jelentőséggel fog bírni a helyi vállalkozók életében is.

A Kormányhatározat 3. pontja szerint a Kormány a fejlesztések előkészítésével a Dr. Molnár Krisztián elnök vezetésével működő Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanácsot bízta meg, Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos iránymutatása mellett.

A Kormányhatározat az alábbi feladatok végrehajtását tűzte ki célul a Tanács számára, melyhez 1 412 476 000 forint forrás biztosításáról döntött:

 • Válon a műemléki védettség alatt álló Ürményi–Dreher-kastély és a kapcsolódó ingatlanegyüttes eredeti állapotának minél teljesebb mértékű helyreállításának és felújításának előkészítésével,
 • Vereb–Vál–Gyúró–Etyek települések tekintetében új úthálózati elem létesítésének előkészítésével. A tervezett összekötő út 21,83 km hosszú, amelyből 12,1 km meglévő földút, míg 8,73 km új nyomvonal. A szilárd burkolatú út burkolatszélessége 7 méter, útkoronája 11 méter lesz. Ez az országos közút paramétereinek is megfelel.

A Vereb–Vál–Gyúró–Etyek új úthálózati elemre vonatkozó uniós nyílt közbeszerzési eljárás sikeresen befejeződött. A közbeszerzést a SPECIÁLTERV Építőmérnöki KFT. nyerte el.

A tervező feladatát képezte, hogy készítsen előzetesen megvalósíthatósági tanulmányt, mely vizsgálja meg az összes lehetséges nyomvonalat, és annak eredményét, összevetését tárja a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács, az érintett települések vezetői, a hatóságok, a leendő megvalósító NIF Zrt. és a leendő üzemeltető Magyar Közút Nzrt. elé.

Megvalósíthatósági tanulmány:

A megvalósíthatósági tanulmány tárgya összekötő út létesítése a Pannónia Szívében, a Vereb-Vál-Gyúró-Etyek településeket érintően a 8117 j. és a 8106 j. utak között új, egybefüggő nyomvonalon, kb. 22 km hosszban. A tanulmány tárgyát képezi továbbá a 8111 j. úttal és a 81108 j. úttal alkotott csomópontok kialakítása is. A projekt keretein belül történik a Vereb-Vál-Gyúró-Etyek összekötő út megvalósításához szükséges előkészítő tervezés és engedélyeztetés.

Jelen állapot szerint az érintett települések között nincs közvetlen szilárd burkolatú közúti kapcsolat. Vereb – Vál között az eljutás közvetlen módon, Tabajd – Alcsútdoboz – Vértesacsa – Lovasberény útvonalon, vagy a Kajászó – M7 autópálya – Pázmánd útvonalon lehetséges. Gyúró zsáktelepülés, közúti megközelítését kizárólag Tordason és Martonvásáron keresztül haladó 81108 j. bekötő út biztosítja. Fontossággal bír az új út olyan értelemben is, hogy Gyúró és Vál közös önkormányzati hivatalt alkot, de közvetlen közúti kapcsolat nincs a két település között. Hivatali ügyintézés a két település között csak közvetett úton Tordas, Martonvásár, Baracska, Kajászó településeken keresztül lehetséges ma.

De említhetnénk Vál központi szerepét az ellátások tekintetében is. Ez az összekötő út csökkenteni fogja a tűzoltók vonulási idejét is, de lehetőséget nyújt a mentőszolgálat térségi fejlesztésére is.

A Pannónia Szíve zászlóshajója Etyek. Turisztikai elérhetősége az egész térségnek hasznos és fontos. Vál és Etyek között a közúti közlekedés Tabajd – Alcsútdoboz útvonalon lehetséges. Az érintett települések és a Budapesti agglomeráció összeköttetése, kiegészítve a későbbi herceghalmi útfejlesztéssel előnyös mindenki számára. 

A Pannónia Szívében lezajlott, valamint a közeljövőben megvalósuló fejlesztések indokolják a közúti infrastruktúra bővítését, a települések közötti közvetlen közúti kapcsolatot biztosító összekötő út kiépítését. A projekt elsődleges célja a térségi elérhetőség javítása, a regionális attraktivitás fejlesztése, amelynek elengedhetetlen feltétele az összeköttetés létesítése. A projekt ezáltal az érintett települések és a Pannónia Szíve versenyképességét is növelni fogja.

A települések részvételével több nyomvonal-terv került meghatározásra és vizsgálatra.

A változatok elemzésére az egyes fejlesztési változatok esetében különböző szempontokat figyelembe vevő, többszempontú értékelés került alkalmazásra.

A többszempontú értékelés során alkalmazott értékelési szempontok a projekt sajátosságaira tekintettel a következők voltak:

 • Műszaki színvonal, tervezési paraméterek
 • Környezeti hatások
 • Hálózati illeszkedés
 • Pénzügyi finanszírozhatóság, fenntarthatóság
 • Társadalmi - gazdasági hasznosság
 • Intézményi és működési kockázatok

 A szakértők vizsgálták a településeket érintő forgalomnagyság változásokat is. Megállapították, hogy az belterületen nem fog emelkedni az eddigihez képest. De megállapítást nyert az is a szakértők által, hogy az M7 autópályáról sem fog a forgalom átterelődni.

A műszaki tanulmányterv végül három fő változatot vizsgált megrendelői, helyi vezetőségi, műszaki, környezetvédelmi és hálózati szempontok szerint. Az előzetesen vizsgált egyéb alternatív nyomvonal változatok ezen szempontok szerint az előszűrésben már kizárásra kerültek.

A fő nyomvonal-tervek műszaki, üzemeltetési, környezetvédelmi, közmű érintettségi szempontok és a felhasználói igények alapján alakultak ki, melyek az alábbiak.

 1. változat

Az 1. változat Verebtől délre a 8117 j. útból körforgalommal kiágazva indul keleti irányba, szántóföldeket keresztezve, majd északabbra tolódva halad Vál települése felé. Válnál, északra megközelíti a település ipari területét, majd délre visszahúzódva keresztezi a 8111 j. utat. Vál és Gyúró között a nyomvonal hozzásimul a meglévő földúthoz, és annak mentén haladva éri el a települést. A lakott területeket északi irányba elkerülve, a Natura 2000 területet kis mértékben érintve halad tovább a Pusztazámorra vezető földút mentén. Erről leágazva a megyehatár mentén, erdő területeket érintve halad, majd keresztezve a Zámori-patakot, éri el Etyek déli szántóföldjeit. A települést megközelíti. majd keletre fordulva közel merőlegesen keresztezi a Sóskúti utat. majd északi irányba visszafordulva csatlakozik a 8106 j. útba a Dávid-majorhoz vezető úttal közös csomópontban. A csatlakozási pont Etyektől keletre kb. 1 km távolságban található.

 1. változat

A 2. változat Vereb lakott területéről, a település déli oldaláról indul. Meglévő úton halad a településen belül, majd abból kiágazva nagyívű vonalvezetéssel halad kelet felé szántóföldeken haladva a természetvédelmi területeket elkerülve. A nyomvonal egyenesen tovább haladva keresztezi a 8111 j. utat, majd az 1. változattal azonos módon, együtt halad a Vált és Gyúrót összekötő földúton. Gyúrót megközelítve a nyomvonal a Váli utcán beér a település lakóutcájába, majd a 81108 j. út végét elérve halad tovább egyenesen. Innen nagy sugarú ívvel fordul észak felé, és a meglévő földúton haladva halad el a két erdő terület között a szőlő művelési területeken. Meglévő út nyomvonalát követve, azzal párhuzamosan halad, majd ér ki a 8106 j. útra Etyektől nyugatra kb. 3 km távolságban.

 1. változat

A 3. változat Vereb település központjából indul és meglévő burkolaton, majd földúton haladva kerüli el az erdő területeket. Vereb és Gyúró között a 2. változattal azonos nyomvonalon halad. Gyúrónál a nyomvonal északról elkerüli a lakott területeket, majd a 81108 j. út meghosszabbításában található földúthoz hozzásimulva északi irányba fordul. A földút mentén haladva, Natura 2000 területeket érintve, a Vérti vadaskertet nyugatról elkerülve halad el és éri el a 8106 j. utat Etyektől nyugatra kb. 7 km távolságban.

 A különböző nyomvonal változatok előnyeit és hátrányait a következő táblázat mutatja be. (Itt letölthető az eredeti dokumentum.)

nyomvonal

Vereb térségében vizsgált alternatív nyomvonalak

Béke majorhoz vezető út

A 2. változatból kiindulva a Béke majorhoz vezető úton, a temető előtti sávon vezetve a nyomvonal kikötése a tervezett 3. változat nyomvonalára, majd tovább a meglévő földúton északkelet felé vezetett.

Kizárás okai:

-    A Fő útra való bekötés csomóponti kialakítása jelentős épületbontással járna. A keresztmetszeti szélesség kialakítható, a csomópont helyigénye meghaladná a rendelkezésre álló terület méretét.

-    A Fő útba való bekötés vízbázis területen helyezkedik el.

-    A Béke majorhoz vezető úton állattenyészet helyezkedik el, melyek az új út helyigénye miatt bontásra kerülnének.

-    A Béke majorhoz vezető út mentén a temetőhöz közel gázvezeték húzódik. Az útépítés nagy valószínűséggel a gázvezetékek kiváltását vonná maga után.

-    A temető előtti területen jelentős fakivágással lehetne számolni.

A település déli határában húzódó meglévő burkolt úton vezetve

Alternatív nyomvonalként került vizsgálatra, a Vereb déli kapujában meglévő aszfalt burkolatú úton vezetve majd két derékszögű ívvel haladva tovább északkeleti irányba húzódva.

Kizárás okai:

-    Kedvezőbb nyomvonal vezetés alakítható ki, ha a nyomvonal déli irányba eltolódik.

-    A település határában kialakítandó csomópont szennyvíz átemelőt érintene.

-    A csomópont kiépítése vízbázis területet érintene.

A szakértők által javasolt 1. változat részletesen

Az 1. változat helyszínrajzi vonalvezetésének geometriai kialakításakor a 90 km/h tervezési sebességnek megfelelő paramétereket vette figyelembe a tervező, kivéve azokon a helyeken, ahol a beépítettség, a domborzati adottságok vagy a természetvédelmi területek elhelyezkedése miatt a 70 km/h tervezési sebességet volt szükséges figyelembe venni, annak érdekében, hogy a megfelelő nyomvonal kialakítható legyen.

A tervezett nyomvonal körforgalmú csomóponttal csatlakozik a meglévő 8117 j. úthoz, annak kb. 9+800 km szelvényében a Vereb és Pázmánd közötti szakaszon. A nyomvonal derékszögben válik ki és egyenesen haladva hagyja el Vereb térségét észak – keleti irányban. Szántó területeket, meglévő földutakat keresztez, majd nagyvonalú vonalvezetéssel, először egy 1000 méteres, majd egy 700 méteres sugarú ívvel, északi irányba fordul. 1+419 km szelvényében vízfolyást, 3+500 km szelvény környékén pedig légvezetékeket keresztez.

Ezután egy R=450 m ellen ívvel visszafordul Vál irányába, és két ökológiai hálózat magterület között halad el szántóterületeken. A 4+500 km szelvény környezetében balos 450 m sugarú ívvel a nyomvonal megközelíti Vál ipari területét a Kisföld majort. Az ipartelep közvetlen kiszolgáló úttal csatlakozik a tervezett főpályához.

A nyomvonal geometriája úgy került meghatározásra, hogy a lehető legkisebb magánterület-érintettséget vonja maga után.

Vereb Község Önkormányzata kérésének megfelelően az új út nem érint épületingatlanokat, és turisztikailag érintett majorságokat.

 nyomvonal

Az eredeti dokumentumok letölthetők itt:

Tanulmányterv
Térkép

 

 

mfp

E-ügyintézés

E-ügyintézés

Keresés