Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben

Látogatók

Oldalainkat 264 vendég és 0 tag böngészi

Verebért Egyesület

www.verebert-egyesulet.hu

I. Az egyesület neve: Verebért Egyesület

II. Az egyesület székhelye: 2477 Vereb, Vajda János út 5.
 
Adószám: 18206885-1-07
Statisztikai szám: 18206885-9312-521-07
Számlaszám: 57800019-10004885
Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet Pázmándi Kirendeltsége

Az egyesület céljai
 • A sport eszméinek ápolása, terjesztése az ifjúság és a felnőttek körében. Biztosítani a lehetőséget a sport iránt érdeklődőknek, hogy a sportot versenyszerűen, szabadidő-és tömegsportszerűen végezhessék.
 • A lövészetet megismertetni és megszerettetni az egyesület tagjaival.
 • A helyi közművelődés támogatása, kulturális és hagyományőrző tevékenységének segítése, továbbfejlesztése és a község helytörténetének ápolása.
Az egyesület feladatai

Céljai elérése érdekében az egyesület az alábbi konkrét tevékenységeket végzi, illetve az alábbi konkrét feladatokat látja el:
népszerűsíti az egyesület tevékenységét, eredményeit,
 • biztosítja az egyesület működéséhez szükséges technikai, műszaki, anyagi és a lövészsport végzéséhez előírt törvényes feltételeket,
 • a szabadidő hasznos eltöltése érdekében lövészversenyeket, technikai bemutatókat szervez,
 • segíti sportolóinak felkészülését a hazai és nemzetközi versenyekre,
 • sport és egyéb célú létesítményeket hozhat létre és tarthat fenn,
 • kiemelkedő eredményt elérő tagjait erkölcsi és anyagi elismerésben részesítheti,
 • hazai sportkapcsolatok létesítése és fenntartása,
 • közművelődési célú rendezvények, programok szervezésének segítése vagy szervezése, lebonyolítása, közművelődés pénzügyi támogatása,
 • a helyi újság működésének segítése,
 • a helyi rádió működésének segítése, működtetése,
 • a célok elérése érdekében kiadványok készítése, kiadása és forgalmazása, kiállítások rendezése,
 • a Helytörténeti Gyűjtemény gondozása, karbantartása, bővítése tárgyi és írásos emlékekkel,
 • a népi hagyományok, ünnepekhez kapcsolódó szokások bemutatása,
 • a községtörténet ismerete, a szülőföld szeretetének elmélyítése az ifjúságban kisgyermekkortól,
 • egy információs bázis kialakítása: benne községtörténettel kapcsolatos kiadványok, fényképek, hanganyagok, elektronikus anyagok gyűjtése.
 • a község történetét feldolgozó munkák létrejöttének, kiadásának segítése pályázati úton,
 • a közművelődés eszközeinek korszerűsítésének segítése;
 • a kulturális munka tartalmi részének támogatása (programszervezés, klubok tevékenységének segítése),
 • turisztikai igények ösztönzése és segítése,
 • szakmai rendezvények szervezés, azok elősegítése,
 • együttműködik az oktatási, művelődési és gazdasági szervezetekkel,
 • összefogja és segíti az egyesület tagjainak tevékenységét,
 • tagok szabadidejének hasznos eltöltéséhez megfelelő körülmények biztosítása,
 • más szervekkel és szervezetekkel szemben képviseli a tagok érdekeit.

Az egyesület céljának megvalósítása érdekében - megállapodás alapján – szoros kapcsolatot tart mindazokkal az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettekkel, amelyek elősegítik azok megvalósítását, részt vállalnak az egyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében.

Közhasznú tevékenysége

Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
 • 14. sporttevékenység, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
 • 5. kulturális tevékenység
Az egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a község honlapján, www.vereb.hu, valamint a községi önkormányzat hirdető tábláin való közzététel útján biztosítja.

Az egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.
Az egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 

Módosított alapszabály 2019. május 22.
Bírósági végzés 2019. október 18.

Nyilvántartásba vételi végzés (PDF 547Kb) letölthető itt.
Alapszabály (Word 147Kb) letölthető itt.
Módosított alapszabály (PDF 6250Kb)
Módosított alapszabály 2015.
Módosított alapszabály 2015. melléklet 2.
Módosított alapszabály 2015. melléklet 3.
Bírósági végzés 2015.

2011. évi Közhasznúsági jelentés
2012. évi Közhasznúsági jelentés
2013. évi Közhasznúsági jelentés
2014. évi Közhasznúsági jelentés
2015. évi Közhasznúsági jelentés
2016. évi Közhasznúsági jelentés
2017. évi Közhasznúsági jelentés
2018. évi Közhasznúsági jelentés
2019. évi Közhasznúsági jelentés

 

mfp

E-ügyintézés

E-ügyintézés

Keresés